Ännu ett steg för att få flyktingar att återvända hem – Syrien ger desertörer och män som hållit sig undan från militärtjänsten amnesti!

via Ännu ett steg för att få flyktingar att återvända hem – Syrien ger desertörer och män som hållit sig undan från militärtjänsten amnesti!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s